مرحله یک شانزدهم رنکینگ پاکت بیلیارد کشورى شیراز به اتمام رسید

ساعت 9:30
ساسان لشکری 4 - 6 م.احمدی
علی مقصود 6 - 2 رحمتی
علی پردل 6 - 2 اسکندری
رضا معصومی 5 - 6 رضایی
ربیع 6 - 4 فتح الهی
ساعت 11:30
 
مهدی راسخی 6 - 1 بشیری
محسن شیرازبختی 0 - 6 احمدی
آریا فلاحتی 5 - 6 خرمی
محمد راستی 3 - 6 امید حسینی
امیر حسین حسینی 5 - 6 ارسلان دبیریان
ساعت 13:30
 
حسین دشتی 6 - 3 علی تیماس
مباشر 6 - 5 محمدی
علی خواهی 1 - 6 حسن زراعتگر
بیت سیاح 4 - 6 آرمین محمودی
مجید پور مراد 6 - 4 نراقی
معین خدری 6 - 3 فاصله
بازی های 16 نفر
ساعت 16
 
علی مقصود 7 - 5 طهماسب خرمی
علی پردل 7 - 2 ارسلان دبیریان
رضایی 4 - 7 امید حسینی
احمدی 2 - 7 م.احمدی
ساعت 18
 
معین خدری 3 -7 مجید پور مراد
حسین دشتی 3 -  7 حسن زراعتگر
مهدی راسخی 7 - 2 ربیع
مباشر5  - 7 آرمین محمودی
 

/ 0 نظر / 14 بازدید