جدول گروهی و برنامه مسابقات رنکینگ کشوری ایت بال بوشهر

پس از انجام مراسم قرعه کشی که عصر امروز مورخ 20 آذر ماه در محل فدراسیون برگزار شد، گروه بندی ها مشخص و برنامه بازی ها توسط کمیته برگزاری مسابقات اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، از سوی کمیته برگزاری مسابقات همچنین موارد زیر اعلام شد:
-         بازیکنان می بایست نیم ساعت قبل از شروع مسابقه، حضور خود را به سرداور مسابقات اعلام نمایند.
-         عدم معرفی بازیکن به سرداور به منزله انصراف بازیکن از آن بازی خواهد بود.
-         در مرحله دوحذفی، 4 نفر از هر گروه به مرحله تک حذفی صعود خواهند کرد.
-         بعد از انجام بازی های مرحله اول (مرحله دوحذفی) 56 بازیکن به مرحله بعد صعود خواهند کرد که 28 بازیکن از گروه برنده و 28 بازیکن از گروه بازنده به مرحله تک حذفی راه می یابند که با اضافه شدن 8 نفر اصلی رنکینگ، در مجموع 64 نفر در مرحله تک حذفی به رقابت خواهند پرداخت.
-         به منظور تکمیل زیر گروه جدول تک حذفی، 4 بازیکنی که ضعیفترین عملکرد را در گروه برنده ها داشته اند به صورت خودکار وارد جدول بازنده ها خواهند شد.
 
گروه اول: 
آریا فلاحتی
حامد بابکی
داود پرچمی
محسن شیرازدبختی
ایمان تنگستانی
سعید باقر
مهدی قائدزاده
حیدری
 
گروه دوم:
احسان بهنام
کوروش بهنام نژاد
محمدمهدی اسماعیلی
مهدی بشیری
علیرضا عباسی
عباس محمدی
حمیدرضا تنگ کرمی
ابراهیم طلایی
 
گروه سوم:
محمدرضا فرشاد
حامد صانعی
عبدالله کمال انصاری
حسام اسکندری
عباس سلمان
علی وهاب
پدرام غضنفری
محمدنبی شاه زمانی
 
گروه چهارم:
یاشین هاشم زاده
ایلیا هندی زاده
عباس خرمی
محمد راستی
روح الله صادقی
رامین اسماعیل زاده
فاضل پریشان
روزبه ضرغامیان پور
 
گروه پنجم: 
مهدی احمدی
حمیدرضا حقیقی
آیدین زال پور
محمد دکنما
احسان باستان
عرف بیت سیاح
سعید اکبری
سیدعلی موسویان
 
گروه ششم:
رحمان سلیمانی
امیر احمدی
حمید آکخواه
حمید فردوس مکان
حسین شجاعی
وحید باوی
سجاد قاسمی
امیرحسین باقری فرد
 
گروه هفتم:
ارسلان دبیریان
مجتبی نیازی
رضا سالارزایی
ابراهیم ستوده فرد
نصیر فرخنده
پیام رحیم اف
علی انبارکی
علی نسب
 
گروه هشتم:
ساسان لشگری
محمد نظری
آرمین درویش
علیرضا محمدی
عیسی آقابابایی
احسان روستا
عباس شیرزاد
رضا باقرپور
 
گروه نهم:
مسیح موحد
محمدرضا کیانی
محمد آزاد
میلاد صالحی
شهاب آراد
امیر یکرنگ دوست
عماد نظری
محمد محمودآبادی
 
گروه دهم:
حسین دشتی
فرشاد ابراهیمی
طهماسب خرمی
امید حسینی
محسن سهراب پور
آرمین قلی پور
مصطفی شریفیان
خیروی
 
گروه یازدهم:
آرمین محمود ی
سیدحمید کرمانی
آرش حاجیان
سمیر محمدی
حامد عبدالعی پور
سیدمحسن هجری
سیدرضا ارشد
سام رسول زاده
 
گروه دوازدهم: 
محمدامین فتح الهی
رضا غلامی
رضا شیرویه
سیدرحیم معین السادات
علیرضا خلیجی
 رضا معصومی
وحید دشتی پور
بابک میرزایی
 
گروه سیزدهم:
مرتضی کامل
حامد محمدی
رضا زحمتکشان جبری
محمدرضا عباسی
بهروز رستم جبری
احسان ملکی
حامد احمدزاده ری شهری
رضا عظیمی
 
گروه چهاردهم:
سامان اخوت
مظفر بیات
سلمان جمالی
رضا ماجدی
سینا دشتستانی
سعید صالحی
مرتضی شجاعی
مسلم رمضانی
در نخستین روز از این رقابتها،‌ دیدارهای زیر برگزار خواهد شد:
ساعت 9:00
آریا فلاحتی- حامد بابکی                         
داود پرچمی- محسن شیرازدبختی
ایمان تنگستانی- سعید باقر
مهدی قائدزاده- حیدری  
احسان بهنام -  کورش نعمت نژاد                   
 
ساعت 10:00
محمد مهدی اسماعیلی-  مهدی بشیری                  
علیرضا عباسی- عباس محمدی         
حمیدرضا تنگ کرمی- ابراهیم طلایی
محمدرضا فرشاد- حامد صانعی                  
عبداله کمال انصاری- حسام اسکندری
 
ساعت 11:00
عباس سلمان- علی وهاب                          
پدرام غضنفری- محمد نبی شاه زمامی 
یاشین هاشم زاده- ایلیا هندی زاده
عباس خرمی- محمد راستی
روح اله صادقی- رامین اسماعیل زاده
 
ساعت 12:00
فاضل پریشان- روزبه ضرغامیان پور 
مهدی احمدی- حمیدرضا حقیق  
آیدین زال پور- محمد دکنما
احسان باستان- عرف بیت سیاح
سعید اکبری- سید علی موسویان         
 
ساعت 13:00
رحمان سلیمانی- امیر احمدی
حمید آکخواه- حمید فردوس مکان
حسین شجاعی- وحید باوی
سجاد قاسمی- امیر حسین باقری فرد
ارسلان دبیریان- مجتبی نیازی 
 
ساعت 14:00
رضا سالار زایی- ابراهیم ستوده فرد
نصیر فرخنده- پیام رحیم اف
علی انبارکی- علی نسب
 
دیدارهای روز دوم این مسابقات نیز به شرح ذیل می باشد:
ساعت 11:00
ساسان لشگری- محمد نظری
 آرمین درویش- علیرضا محمدی
عیسی آقا بابایی- احسان باستان
عباس شیرزاد- رضا باقرپور
مسیح موحد- محمدرضا کیانی
 
ساعت 12:00
محمد آزاد- میلاد صالحی
شهاب آراد- امیر یکرنگ دوست
عماد نظری- محمد محمود آبادی
حسین دشتی- فرشاد ابراهیمی
طهماسب خرمی- امید حسینی
 
ساعت 13:00
محسن سهراب پور- آرمین قلی پور
مصطفی شریفیان- خیروی
آرمین محمودی- سید حمید کرمانی     
آرش حاجیان- سمیر محمدی    
حامد عبدالعلی پور- سید محسن هجری 
 
ساعت 14:00
سید رضا ارشد- سام رسول زاده 
محمد امین فتح الهی- رضا غلامی
رضا شیرویه- سید رحیم معین السادات
علیرضا خلیجی- رضا معصومی
وحید دشتی پور- بابک میرزایی 
 
ساعت 15:00
مرتضی کامل- حامد محمدی   
رضا زحمتکشان جبری- محمد رضا عباسی    
بهروز رستم جبری- احسان ملکی       
حامد احمد زاده- رضا عظیمی 
سامان اخوت- مظفربیات
 
ساعت 16:00
سلمان جمالی- رضا ماجدی     
سینا دشتستانی- سعید صالحی  
مرتضی شجاعی- مسلم رمضانی
نتایج این دیدارها متعاقبا اعلام خواهد شد.

/ 0 نظر / 20 بازدید