جدول رنکینگ ثابت آقایان(پاکت بیلیارد)

جدول رنکینگ ثابت آقایان(پاکت بیلیارد) ردیف نام و نام خانوادگی ایت بال ناین بال ایت بال ناین بال ایت بال جمع امتیازات 1 مهدی راسخی 285 180 1000 1000 1000 3465 2 علی مقصود 800 500 640 640 800 3380 3 محمدعلی پردل 640 500 800 640 500 3080 4 آرمین محمودی 500 1000 500 500 390 2890 5 تختی زرعکانی 1000 800 - 800 - 2600 6 حسن زراعتگر 500 640 500 180 640 2460 7 امیرخرسند 640 640 180 180 640 2280 8 معین خدری - 500 390 500 390 1780 9 ساسان لشکری 285 390 285 285 500 1745 10 مجید پورمراد 500 180 500 285 180 1645 11 محمد راستی 180 390 285 285 500 1640 12 آریا فلاحتی 390 390 285 180 390 1635 13 امیر مباشر - 390 390 285 390 1455 14 حسین دشتی 180 285 390 285 285 1425 15 رضا معصومی 285 285 285 285 285 1425 16 محسن شیراز بختی 390 180 285

/ 0 نظر / 21 بازدید