جدول رنکینگ سالانه آقایان(پاکت بیلیارد)1393


جدول رنکینگ سالانه آقایان(پاکت بیلیارد) ردیف نام و نام خانوادگی ایت بال ناین بال ایت بال جمع امتیازات 1 مهدی راسخی 1000 1000 1000 3000 2 علی مقصود 640 640 800 2080 3 محمدعلی پردل 800 640 500 1940 4 آرمین محمودی 500 500 390 1390 5 حسن زراعتگر 500 180 640 1320 6 معین خدری 390 500 390 1280 7 ساسان لشکری 285 285 500 1070 8 محمد راستی 285 285 500 1070 9 امیر مباشر 390 285 390 1065 10 مهدی بشیری 285 390 390 1065 11 امیرخرسند 180 180 640 1000 12 علی خجسته - 500 500 1000 13 مجید پورمراد 500 285 180 965 14 حسین دشتی 390 285 285 960 15 آریا فلاحتی 285 180 390 855 16 رضا معصومی 285 285 285 855 17 محسن شیراز بختی 285 390 180 855 18 حامد رضایی 390 180 285 855 19 مهدی احمدی 640 180 - 820 20 تختی زرعکانی - 800 - 800 21 امیرارسلان دبیریان 390 180 180 750

/ 0 نظر / 9 بازدید