32 نفر برتر یازدهمین دوره رنکینگ کشورى پاکت بیلیارد مشخص شد

ج بازی های حذفی مرحله یک سی و دوم
ساعت 15:00
حسین دشتی 5 – 3 نویدی
علی مقصود 5 – 1 زارعی فرد
آرمین قلی پور 0 – 5 نراقی
احمدی 5 – 2 احسان بهنام
ساسان سلیمانی 2 – 5 بیت سیاح
ساعت 16:00
محمد راستی 5 – 4 مرادی
امیر مباشر 5 – 3 قهرمانی
حسن زراعتگر 5 – 2 صانعی
رحمان سلیمانی 4 – 5 طهماسب خرمی
امیر حسین حسینی 5 – 2 مومنی نیا
ساعت 17:00
علی لته 3 – 5 تیماس
باستان 4 – 5 رضایی
پارسا 1 – 5 فاصله
ربیع 5 – 2 آذر بو
ساسان لشکری 5 – 3 علی امیری
ساعت 18:00
علی پردل 5 – 0 حسین احمدی
حمید رضا حقیقی 4 – 5 محسن شیراز بختی
داوود پرچم 1 – 5 رحمتی
محمدی 5 – 4 شایان زادگان
ستوده 3 – 5 بشیری
ساعت 19:00
آرمین محمودی 5 – 3 معمار
ارسلان دبیریان 5 – 4 قشقایی
فتح الهی 5 – 2 شاه زمانی
مجید پور مراد 5 – 0 اسماعیل زاده
م.احمدی 5 – 4 حسن شسمایی
ساعت 20:00
امید حسینی 5 – 0 خسروی
عباس برومند 3 – 5 علی خواهی
احسسان روستا 2 – 5 معین خدری
امیر خرسند 4 – 5 رضا معصومی
حسین پرویزی 4 – 5 اسکندری
مهدی راسخی 5 – 1 بیات
آریا فلاحتی 5 – 1 طلایی
 

/ 0 نظر / 10 بازدید