نتیجه مسابقات تیمی بین باشگاه بیلیارد پارت و شاهو

در این هفته یک دوره مسابقه ایت بال تیمی دوستانه بین باشگاه بیلیارد پارت و باشگاه بیلیارد شاهو درشهرستان سنندج برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر میباشد :

نتایج دور رفت مسابقه تیمی 3  از  5

بیلیارد پارت                                                   بیلیارد شاهو

A -آرمین محمودی - 4                               X- رزگار رستمی - 1

B- رامیار جوانمیری - 2                               Y- آزاد منصوری - 4

C - حسین قنبری -3                                 Z- فاروق عنایتی -4

A - آرمین محمودی - 4                              Y- آزاد منصوری -  1

B- رامیار جوانمیری -4                                X- رزگار رستمی-1

   نتیجیه تیمی                    3    ---------------------      2

برنده بازی رفت  ییلیارد پارت  

 

نتایج دور برگشت مسابقه تیمی 5 از  9برگزار شد

بیلیارد پارت                                                   بیلیارد شاهو

A -فاروق عنایتی- 4                               X- رامیار جوانمیری - 1

B- آزاد منصوری - 4                               Y-شاهین منبری - 1

C - روزبه جوانمردی -2                                Z- آرمین محمودی -4

A - فاروق عنایتی- 3                              Y- شاهین منبری-  4

B- آزاد منصوری -4                                X- آرمین محمودی -1

C - روزبه جوانمردی -3                                 Z- رامیار جوانمیری -4

A -فاروق عنایتی- 1                              X- آرمین محمودی - 4

B- آزاد منصوری - 2                               Y- رامیار جوانمیری - 4

C - روزبه جوانمردی -          انجام نشد           Z- شاهین منبری-

نتیجه تیمی                       3-----------------------------5

برنده دور برگشت تیم باشگاه بیلیارد پارت

ودر نهایت برد 8 بر 5 بیلیارد پارت در مقابل بیلیارد شاهو

/ 0 نظر / 6 بازدید