سهیل واحدی قهرمان نخستین تور جایزه بزرگ اسنوکرشد

سهیل واحدی،‌عضو تیم ملی اسنوکر کشورمان با شکست 6 بر یک احسان حیدری نژاد در مسابقات نهایی تور جایزه بزرگ اسنوکر مقام قهرمانی این مسابقات را به خود اختصاص داد.
بدین ترتیب احسان حیدری نژاد به مقام نایب قهرمانی و بابک رستمی و نوید شفیعی مشترکا به مقام سومی این دوره از مسابقات نایل آمدند.

گفتنی است نفر اول این مسابقات جوایز نقدی به مبلغ 50.000.000 ریال، نفر دوم مبلغ 25.000.000 ریال، نفرات سوم مشترک هر یک مبلغ 11.000.000 ریال، نفرات پنجم تا هشتم 6.500.000 ریال، نفرات نهم تا شانزدهم 3.500.000 ریال و نفرات هفدهم تا سی و دوم 1.500.000ریال پرداخت شد.

اسامی که با رنگ قرمز مشخص شدند از همان باشگاه به مسابقات نهایی راه یافتند

تهران باشگاه مداین

سامانابشزاده-رضاجهانشیری-مهران صادقی-آرمان حاجیها-رامین نبی زاده-محمد
رضا جواهریان-هادی نجاری-فرید ملک لو-محسن حاضربیان-میالد کارخانه-میالد محبی-مجید غنی پور-مرتضی ترابی-پدرام احمدی-امیر دهنوی-امیر حسین حسینی-سعید پایدار-مهدی جاننثار- یاشار نوزاد ملک پور-یاورقنبری-افشین عبدالمحمدی-شهنام علیزاده-مجیید درود یان-محمدچگینی-میالد محبی-محمدرضا جواهری-مهدی جاننثار-امیرحسین حسینی-سامانابشزاده-هادی کیوان

 

اصفهان باشگاه پرشین

وحید قربانپور-علی باقری-مهرداد ترابی-ساسان لشکری-امین سنجایی-مهدی راسخی-پژمان معمار-اردالن برجیان-وحید قربانپور-شاهین خرمی دل-خشایار مهدیه-مهران رحیمی-محمد جهاندیده-علی جدیدی-امین فرجادفر

 

ارومیه باشگاه المیر

 

حامد دهخوارقان-شهرام
حقیقی-اکبر بادپیما-ناصر جم-سروش محمد علیزاد-علی بابا پور-امیر کوروش نظری-محسن فتح الهی-علی خلیلی-افشین تقی زاده واحد-مجتبی صدری-وحید داداشی-امیرموسی زاده-صابر قاسمی-امبن علی محمد لو-اکبر اسالمیان

 

تبریزباشگاه نگین

علی غالم زاده-علی فتحی--محسن نوری-فرزین نظیری-پویا فنایی-امین جزمی- اصغر حسن زاده-محمد حسن پور-مسعود طالبی-شاهین واحدی-فزاد صحرا رود-اصغر تقی زاده-مسعود طالبی-میالد محمدی-محسن نوری-محمود محمدی-سجاد تورانچه عرفاننادری-علی غالم زاده-داوود اسماعیلی-مهرداد حیدری-مسعودانوشه-علی قتحی-فرزین نظیری-پویا فنایی-زاهد نادر زاده-صمد محمد علی

 

کرج باشگاه پرشین

میثم رفیعی-محمدجواد غفوری-جواد قشالفی-علیرضا نبویان-بهنام قشالقی-آرش
سراجی-امیرحسین حسینی-شهنام علیزاده-افشین عبدالمحمدی-نیما قهری

 

باشگاه ستاره هونام

هادی اردستانی-تقی کاظم خانی-حسام فروغی-محمد چگینی-عرفان صدرایی-پیروز تحصنی-حسین اسماعیلی-حسین رحیمی-میلاد ولی حصاری-افشین عبدالمحمدی- رامین رییسی-فرید ملک لو-محمد میرزایی-هادی کیوان-جوادقشالقی-امیر حسین مشهدی-علی قره گوزلو-سعید رمادان-امیر بهادر بو ترابی-مرتضی ترابی-یاشار نوزاد ملک پور-حسن زینعلی-سید مهدی داش خانی-مهدی جاننثار-مجتبی سرافرازی-سعید بابایی-محمد رضا جواهری-میلادمحبی-امیر مرادی

 

خانه بیلیارد آبادان 10 آبان

حسین محمدی-آرش حق گو-رضا قربانی-محسن دلفی-عباس دهقان-نوید مومنی-امیدزیره-آرمین محمودی-مرتضی ملک فعله-اشکان حیدریان-احمد علیزاده-نعیم اکبری-شاهین شیر علی-سعیدمهرانی-علی بابادی-محمد طباطبایی

 

آبادان خانه بیلیارد18 آبانماه

آرمین خداپرست-سپهر شالویی-مرتضی ملک فله-محمد دلفی-امین نژادمیری-محمد طباطبایی-نعیم اکبری-مازیار جمالی-احمد علیزاده-حسین محمدی-آرش حق گو-حامدجهرمی-مهدی محسنی

 

آبادان خانه بیلیارد22آبان

1-رضا دشتستانی-2-مرتضی ملک-3-امین مرفاوی -4-حسین محمدی-5-محمد عبداللهی-6-اشکان حیدریان-7-احمد علیزاده-8-محمد طباطبایی-9-آرش حق گو-10-محمد کالنتر-11-سامان شهابی

 

باشگاه اودال تهران

1-محمدرضا جواهری2-مهدی جاننثار3-عرفان صدرایی4-پدرام احمدی5-هادی اردستانی6-شهریار عباسپور7-مصطفی مومنی8- -مرتضی نجفی9-نیمامتقی-10-مجید درودیان11-میالد معینی12-محمد مسله گویان 13- امیربهادر بوترابی 14 یاشار نوزاد ملک پو - 15-ارسیا طالساز16-امیرپاشا17-ابوذرفخر-18-تقی کاظم خانی19-سیاوش مزینی20-مجتبی سرافرازی21-پویا پورخسروی22-علی قره گوزلو-23-هادی کیوان24-حسام پور ابراهیم 25-محمد افروز26-امین علی محمد لو27-هومن شهانقی28-میالد
ولی حصاری

 

مشهد . تشریفات

1-میالدکاشانی-2-فرزاد شا دکام-3-سروش سپهری زاده-4-شهاب نوروزی-5-امبرعلی بی همتا-6-مرتضی ورزنده-7-مهدی قدیمی-8-مجتبی شیخ-9-ارسالن اسماعیل نژاد-10-سید محمد حسینی-11-محمد صادق عیدی-12-عباس دهقان-13-وحید شاهین فر-14-نیما کاظمی-15-محمدرضا اعتمادی-16احسان مشک

 

لاهیجان باشگاه کیوبال

1-میاد عبادی-2-کارو جوادی-3-حامد ذره دوست-4-محمدرضا ملک زاد-5-امیرمردانی-6-وحید جهانگیری-7-ایمان ایمانی-8-مهدی حسندوست-9-ارسان تحویلداری-10-عرفان معصوم بابایی-11-پاشا رمضانی

 

خانه ورزش گنبد

1-حسین قربانزاده-2-صالح باستان-3-محمد فرمانی-4-مبین سارایی-5-نوید رستم زاده-6-عارف تقوی-7-عیسی صحتی-8-محسن پرچمی-9-آرش خزاولی-10-رحمت منصوری-11-محمد حسین مداح-12-امیر محمد صمدزاده-13-علی جواهری--فرشید رستم زاده-14-آرمین جباریان-15-رضا ابوطالبی

 

باشگاه ونوس - زنجان 

1-ببژن صفاری-2-میثم بیات-3-اکبر اسالمیان-4-افشین ادیبی-5-امیرکوروش نظری-6-علیرضا اسکندریون-7-فرزاد فرزام--امیرحسین حسینی-8-هادی اردستانی-9-محمد راد اخالقی-10-محمد خلیلی-11-سید حمید کرمانی

 

 اسامی نفرات اصلی مسابقه جایزه بزرگ اسنوکر

1- احسان حیدری نژاد -2- سهیل واحدی - 3نوید شفیعی -4- سعید ابوالسانی -5- بابک رستمی-6- امیر سرخوش -7- علی روشنی کیا -8 - علی مقصود -9-آرمین محمودی-10- ایمان ایمانی -11-آرمان دیناروند -12-آرمین خداپرست-13-محمد صادق عیدی-14-مهدی حسن دوست-15-امین علی محمد لو-16- میالد کاشانی -17- صالح باستان18- مهدی راسخی  -19-مجتبی شیخی-20-میالد ولی حصاری-21-علی قره گوزلو-22-سیاوش مزینی-23-حامد ذره دوست -24– داوود اسماعیلی -25-وحید داداشی-26- آرمان حاجیها -27-حسین محمدی-28-حسام پور ابراهیم-29-افشین عبدالمحمدی-30-بیژن صفاری-31-فرزاد صحرا نورد-32- بهنام قشالقی

/ 0 نظر / 46 بازدید