نفرات اول تا هشتم رنکینگ پاکت بیلیارد کشور

نفرات اول تا هشتم رنکینگ پاکت بیلیارد کشور با احتساب مسابقه ایت بال یزد

نفراول      محمدعلی پردل          از استان فارس           4280   امتیاز

نفردوم      کاوه تختی زرعکانی    از استان تهران            3820   امتیاز

نفرسوم     مجیدقره گوزلو           از استان تهران            3115   امتیاز 

نفرچهارم    آرمین محمودی         از استان کردستان        2645   امتیاز

نفرپنجم      معین خدری             از استان فارس           2580    امتیاز

نفرششم    امیرخرسند              از استان تهران           2440    امتیاز

نفرهفتم      مهدی راسخی        از استان فارس            2420   امتیاز

نفرهشتم    آزاد منصوری            از استان کردستان       2315    امتیاز

/ 1 نظر / 13 بازدید
كا سيروس

سلاو اميد گيان ديشو هاتم نتوي وتم سلاو عرض كمه خدمتانه ___________فارسي_____________________ سلام اميد جان ديشب آمدم نبودي گفتم عرض ادبي كرده باشم راستي باعنوان" باشگاه بیلیارد پارت کردستان- دکتر امید محمودی " لينكتون كردم