شرایط میزبانی مسابقات انتخابی جایزه بزرگ استار

هیئتهای استانی /باشگاهای  محترم / روسای مناطق آیینامه / شرایط میزبانی مسابقات انتخابی جایزه بزرگ تور مسابقات جایزه بزرگ استار پاییز و زمستان 1391

روسای مناطق، هیئتهای استانی و باشگاها به اولویت، با توجه به تعدد بازیکنان در هریک از رشتهای اعلام شده می توانند یکی از برگزارکنندگان مسابقات انتخابی باشند.

زمانبندی و نحوه درخواست میزبانی مسابقات انتخابی

1-برای هر مسابقه جایزه بزرگ تعدادی محدودمسابقه انتخابی برگزار می‌گردد

2-زمان برگزاری هر مسابقه جایزه بزرگ حداقل 1 ماه زودتر ویا به صورت هر نیم فصل اعلام می‌گردد

3-مسابقات انتخابی هر مسابقه جایزه بزرگ درزمانبندیهای مختلف و باهماهنگیهای قبلی بین میزبان و ستاد انتخابی تعیین می‌گردند

4-مسابقات انتخابی از 2 ماه تا 10 روز زودتر ازمسابقات جایزه بزرگ برگزار می‌گردند

5-آخرین مسابقه انتخابی معمولا قبل از برگزاری مسابقه جایزه بزرگ و در همان شهر برگزار می‌گردد

6-تاریخ برگزاری هر یک از مسابقات انتخابی حداقل 1 هفته زودتراعلام می‌گردد

7-با توجه به زمانبندیهای صورت گرفته توسط کمیته برگزاری اطلاعیه  به نام فراخوانی میزبانی در سایت فدراسیون و سایتهای مرتبط با هر یک مسابقه جایزه بزرگ صورت می‌گیرد و از آن تاریخ تا زمان مقررشده، علاقمندان میزبانی درخواستهای خود را با رعایت ضوابط تعیین شده به کمیته برگزاری ارسال می‌کنند

8-کمیته برگزاری با اولویت زمان درخواست و استانداردهای تعیین شده در هر استان بعد از ثبت توافقنامه ، تاریخ ومحل برگزاری را برای اطلاع ورزشکاران به صورت اطلاعیه  در سایتهای مربوطه اعلام می‌نماید

مسابقات/ گروه بندیها

1-درخواست کنندگان با توجه به امکانات و درخواست  ورزشکاران آن باشگاه/استان ، می‌توانند به دلخواه هر یک از رشتهای اعلام شده را انتخاب نمایند

2-کلیه  مسابقات در 3 گروه تعریف شده که تیپ نامیده می شودبرگزار می گردد
3-هر کدام از تیپها به شرح ذیل به اجرا در می آیند

 

تیپ یک

تیپ دو

تیپ سه

تعداد شرکت کننده

16 نفر

32 نفر

64 نفر

سهمیه تعلق گرفته برای
  ورود به جایزه بزرگ

1 نفر

2 نفر

4 نفر

تعداد بازی

15

31

62

تعداد حداقل داورمورد
  نیاز

2

4

8

تعداد حداقل میز مورد
  نیاز برای میزبانی

2

2

4

نوع جدول

حذفی

حذفی

حذفی

تعداد فریم بازیها تا
  فینال (ایت بال)

BEST OF 9

BEST OF 9

BEST OF 9

تعداد فریم بازیها تا
  فینال (اسنوکر)

best of 5

best of 5

best of 5

 

 

4-درخواست کنندگان با توجه به تیپهای تعریف شده  فرم پیوست را پر کرده و به کمیته مسابقات ارسال می نمایند
5-کمیته برگزاری پس از دریافت درخواست میزبان با اولویتهای تعریف شده میزبانی و باتوجه به امکانات اعلام شده درخواست کننده ، مجوز برگزاری آن مسابقه را در آن استان / باشگاه صادر می‌نماید.

اولویت بندیها

1-مسابقات به اولویت بندی درخواست  الف)  مناطق     ب) هیئت استانها     پ)باشگاها  برگزار می گردد.

* مثال یک: چنانچه اگر تمامی استانها درخواست میزبانی دهند اولویت با استانهای فعال تربا توجه به رنکینگ بالاتر واگذارمی‌گردد.

* مثال دو: چنانچه اگر مناطق درخواست نداشته باشند هئیتها وهمینطور بعد باشگاها به ترتیب می توانند مجوز میزبانی دریافت نمایند.

2-میزبانی در اولویت به باشگاهی تعلق میگرد که از میزهای مورد استفاده در مسابقات جایزه بزرگ استفاده می شوند برخوردار باشند

3-تعداد میز استاندارد باشگاه در میزبانی مسابقات نیز لحاظ می گردد

نحوه نام نویسی ورزشکاران

1-کمیته برگزاری مسابقات پس از دریافت میزبانیها اسامی باشگهای میزبان و تاریخ مسابقات را در سایتهای مرتبط اعلام می‌نمایند

2-نام مدیر / باشگاه / شماره تماس هر میزبان در سایت اعلام می گردد-

3-ورزشکاران از طریق سایت مربوطه  به طور آنلاین و یا ازطریق شمارهای اعلام شده در سایت درهر یک از مکانهای اعلام شده ثبت نام نمایند

4-ورزشکاران وعلاقمندان درسراسر کشور می توانند در هر یک از مکانهای اعلام شده ثبت نام ودر آن منطقه شرکت نمایند

5-میزبانان می بایست حداکثر 48 ساعت قبل از تاریخ شروع مسابقه  اسامی نفرات را به کمیته برگزاری ارسال نمایند

سایر شرایط

1-تمامی مسابقات با نظارت و مدیریت  مستقیم کمیته مسابقات برگزار می گردد

2-قرعه کشی مسابقات 24 ساعت قبل از برگزاری درمحل اصلی ستاد برگزاری انجام می گردد

3-به محل برگزاری کلیه مسابقات یک نفر نماینده به عنوان مسئول برگزاری فرستاده می شود

4-کلیه هزینهای اجرایی به شرح ذیل مسابقات انتخابی به عهده کمیته برگزاری مباشد

* دستمزد داوریها

* دستمزد ناظراجرائی

*پذیرایی داوران و تیم اجرایی

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر 09306477172جناب آقای فرهاد طاهری

منبع :سایت رسمی مسابقات جایزه بزرگ استار

/ 0 نظر / 3 بازدید