آرمین محمودی قهرمان دهمین رنکینگ پاکت بیلیارد کشور شد

جدول گروهی این رقابت ها به قرار زیر می باشد:
گروه اول
امیر مباشر، عباس محمدی ، بهروز وکیل زاده، سجاد امیری، امیر صالحی و آرین درویشی
 
گروه دوم
رضا معصومی، آرمان سپه دوست، حامد رستگارمقدم سلطانی، مسلم توکلی، پرهام پورنگ، امیرفرهنگ سلمانی


گروه سوم
معین خدری، روزبه ضرغامیان پور، محمدرضا کیانی، مجتبی امیرزاده، داریوش یزدانی، امیر احمدی
 
گروه چهارم
سامان اخوت، بروز رستم جبری، عقیل شکوهیان، عیسی آقابابایی، امیر یکرنگ دوست و حمید فردوس مکان
 
گروه پنجم            
علی خجسته، عارف بیت سیاح، رامین اسماعیل زاده، علی وهاب، شهاب محمدزاده و علیرضا ماجدی
 
گروه ششم
یونس عرب، مختاری، فرشاد رستمی، حامد رضایی، حسین عباس زاده و فرهاد فتحی نیا
 
گروه هفتم
محمدامین فتح الهی، محمد زینعلی، حسین نوری، سرمد امیری، امیرحسین باقری فر و ایمان تنگستانی
 
گروه هشتم
حسین دشتی، معین ایرانمنش، سجاد حاج اکبری، آرش نوروئی، حامد امیری و محمد راستی
 
گروه نهم
احسان بهنام، رضا غلامی، سیدمحسن هجری، امیر مهدی پور، مسعود ثانی و محمد کارآموزیان
 
گروه دهم
آرمین محمودی، علی امیری نژاد، احد میرزایی، سعید باقر، یاشین هاشم زاده و احسان روستا
 
گروه یازدهم
سیدرحیم معین السادات، محسن شیرازبختی، پوریا جهانداری، حسینی (البرز)، محمد چگل و صالح جهان شاهی افشار
 
گروه دوازدهم
آریا فلاحتی، علیرضا هاشمی، محسن وکیل زاده، مرتضی طالبی، آرمین قلی پور و حسین احمدی
 
گروه سیزدهم
امیرارسلان دبیریان، علیرضا محمدی، فرنام مصدقی، پیام رحیم اف ، بهروز کریمدادی و مسلم رمضانی
 
گروه چهاردهم
رحمان سلیمانی، حامد صانعی، امین اشرف زاده، احسان ملکی، صادق چمیده و سعیدی

-----------------------------------------------------------------

نتایج دور نخست:

امیر مباشر 5 – 2 عباس محمدی 
امیر صالحی 4 – 5 آرین درویشی 
رضا معصومی 2 – 5 آرمان سپه دوست 
معین خدری 4 – 5 روزبه ضرغامیان پور 
داریوش یزدانی 5 – 0 امیر احمدی 
 
پرهام پورک 5 – 3 امیرفرهنگ سلمانی 
امیرحسین باقری فر 3 - 5 ایمان تنگستانی
سامان اخوت 5 – 1 بهروز رستم جبری 
امیر یکرنگ دوست 5 - 4 حمید فردوس مکان
علی خجسته 5 - 0 عارف بیت سیاح

شهاب محمدزاده 1 - 5 علیرضا ماجدی
یونس عرب 4 – 5 محمد اسماعیل مختاری
حسین عباس زاده 5 - 2 فرهاد فتحی نیا
محمدامین فتح الهی 5 - 2 محمد زینعلی
امیر مباشر 5 - 1 بهروز وکیل زاده 
  
محمدرضا کیانی 5 – 3 روزبه ضرغامیان پور 
حامد رستگار 3 – 5 آرمان سپه دوست 
پرهام پورک 5 – 0 مسلم توکلی
سجاد امیری 1 – 5 آرین درویشی 
داریوش یزدانی 5 – 3 مجتبی امیر زاده 

شهاب محمدزاده 5 - 1 علی وهاب
سامان اخوت 4 – 5 عقیل شکوهیان 
امیر یکرنگ دوست 5 - 3 عیسی آقابابایی
امیر صالحی 5 – 0 بهروز وکیل زاده 
علی خجسته 4 - 5 رامین اسماعیل زاده

فرشاد رستمی 5 – 3 محمد اسماعیل مختاری
حسین عباس زاده 5 - 4 حامد رضایی
سرمد امیری 2 - 5 ایمان تنگستانی
امیر احمدی 0 – 5 روزبه ضرغامیان پور 
سجاد امیری 5 – 1 عباس محمدی

محمدامین فتح الهی 5 - 3 حسین نوری
معین خدری 5 – 1 مجتبی امیر زاده 
رضا معصومی 5 – 2 مسلم توکلی
حامد رستگار 5 – 1 امیرفرهنگ سلمانی 
سامان اخوت 5 - 1 حمید فردوس مکان

بهروز رستم جبری 5 - 2 عیسی آقابابایی
شهاب محمدزاده 5 - 1 عارف بیت سیاح
علی خجسته 5 - 1 علیرضا ماجدی
یونس عرب 3 – 5 حامد رضایی
امیرحسین باقری فرد 5 - 2 حسین نوری

سرمد امیری 1 - 5 محمد زینعلی
محمد اسماعیل مختاری 5 - 3 فرهاد فتحی نیا

حسین دشتی 5  - 2 معین ایرانمنش
حامد امیری 3 – 5 محمد راستی
احسان بهنام 5 - 0 رضا غلامی
سامان ثانی 1 - 5 محمد کارآموزیان
آرمین محمودی 2 - 5 علی امیری نژاد
 

سیدرحیم معین السادات 1 - 5 محسن شیرازبختی
محمد چگل 5 - 1 صالح جهان شاهی افشار
یاشین هاشم زاده 4 - 5  مسعود نویدی فر
آریا فلاحتی 3 - 5 علیرضا هاشمی
آرمین قلی پور 5 - 2 حسین احمدی
 

امیرارسلان دبیریان 5 - 4 علیرضا محمدی
بهروز کریمدادی 0 - 5 مسلم رمضانی
رحمان سلیمانی 5 - 1 حامد صانعی
صادق چمیده 2 – 5 مسیح موحد
حسین دشتی 5 - 2 سجاد حاج اکبری
 

محسن شیرازبختی 5  - 1 پوریا جهانداری
آرش نارویی 3 – 5 محمد راستی
احسان بهنام 5 - 0 محسن هجری
امیر مهدی پور 1 - 5 محمد کارآموزیان
همایون خبازاده 4 - 5 علی امیری نژاد
 

فرنام مصدقی 1 - 5 امیرارسلان دبیریان
محمد چگل 3 - 5 حسینی
سعید باقر 5 - 4  مسعود نویدی فر
محسن وکیل زاده 3 - 5 علیرضا هاشمی
آرمین قلی پور 5 - 2 مرتضی طالبی
 

پیام رحیم اف 2 - 5 مسلم رمضانی
رحمان سلیمانی 5 - 3 امیر اشرف زاده
احسان ملکی 5 – 1 مسیح موحد
آرش نارویی 2 – 5 معین ایرانمنش
حامد امیری 5 – 3 سجاد حاج اکبری
 

سامان ثانی 3 - 5 محسن هجری
امیر مهدی پور 3 - 5 رضا غلامی
محمد چگل 5 - 1 سیدرحیم معین السادات
یاشین هاشم زاده 5 - 4 همایون خبازاده
آرمین محمودی 5 - 0 مسعود نویدی فر
 

پیام رحیم اف 5 - 2 علیرضا محمدی
پوریا جهانداری 5 - 1 صالح جهان شاهی افشار
محسن وکیل زاده 4 – 5 حسین احمدی
فرنام مصدقی 0 – 5 بهروز کریمدادی
آریا فلاحتی 5 – 4 مرتضی طالبی
 

صادق چمیده 3 - 5 امیر اشرف زاده
حامد صانعی 3 – 5 مسیح موحد

-----------------------------------------------------------

نتایج دور حذفی مرحله 64 نفر

ساسان لشکری 7 - 4 روزبه ضرغامیان پور
معین ایرانمنش 7 – 4 عقیل شکوهیان
آریا فلاحتی 7 - 3 داریوش یزدانی
امیر اشرف زاده 2 – 7 حسین عباس زاده
شهاب محمدزاده 3 - 7 امیرحسین حسینی
 
حسن زراعتگر 7 - 2 پوریا جهانداری
حامد رضایی 6 – 7 حسین دشتی
علیرضا هاشمی 2 - 7 حامد رستگار
محسن شیراز بخت 2 – 7 حامد امیری
علی وهاب 3 - 7 بهروز کریم دادی
 
مجید پور مراد 4 - 7 یاشین هاشم زاده
محمداسماعیل مختاری 3  – 7 آرمان سپه دوست
امیر ارسلان دبیریان 7 - 1 پیام رحیم اف
آرمین محمودی 7 – 4 رحمان سلیمانی
محمد چگل 7 - 2 ایمان تنگستانی
 
امیر خرسند 7 - 6 سامان اخوت
حسین احمدی 7  – 5 مسلم رمضانی
آرمین قلی پور 5 - 7 امیر یکرنگ دوست
محمد کار آموزیان 7 – 4 علی امیری نژاد
محمد راستی 7 - 6 رضا غلامی
 
محمدعلی پردل 7 - 2 علی خجسته
محمد امین فتح اللهی 7 – 5 بهروز رستم جبری
رضا معصومی 7 - 2 سعید باقر
امیر مباشر 7 – 2 امیر حسین باقری فرد
محمد زینلی 7 - 3 احسان ملکی
 
مهدی راسخی 6 -7 معین خدری
علی مقصود 7  – 3 محسن هجری
احسان بهنام 7 - 6 آرمین درویشی
محمدرضا کیانی 4 – 7 مسیح موحد
پرهام پورک 5 - 7 امیر صالحی
 کاوه زرعکانی 7 – 3 سجاد امیری
رامین اسماعیل زاده 7 - 4 فرشاد رستمی

--------------------------------------------------------------------

دیدارهای انجام شده در مرحله سی ودو نفر


حسن زراعتگر 7 - 2 حسین دشتی
معین ایرانمنش 7 – 5 حسین عباس زاده
آرمین محمودی 7 - 0 محمد چگل
حامد رستگار 2 – 7 حامد امیری
یاشین هاشم زاده 4 - 7 آرمان سپه دوست

----------------------------------------------------------

مرحله حذفی شانزده نفر

حسن زراعتگر 7 - 2 حامد امیری
معین ایرانمنش 7 –4  امیرحسین حسینی
آرمین محمودی 7  - 3 آرمان سپه دوست
امیر مباشر 6 – 7 امیر خرسند
مسیح موحد 2 - 7 علی مقصود
محمد راستی 4 – 7 محمدعلی پردل
حسین احمدی 3 - 7 معین خدری
کاوه زرعکانی 7  - 4 آریا فلاحتی

----------------------------------------------------

مرحله حذفی هشت نفر

حسن زراعتگر 8  - 6 علی مقصود
معین ایرانمنش 3  –  8 کاوه زرعکانی
آرمین محمودی 8 - 6 معین خدری
محمدعلی پردل 2 – 8 امیر خرسند

----------------------------------------

رده بندی

آرمین محمودی 9 - 8 حسن زراعتگر 

امیر خرسند 5 - 9 کاوه زرعکانی

-------------------------------------------

فینال

آرمین محمودی 11 - 8  کاوه زرعکانی/ 0 نظر / 46 بازدید