نتایج نمایندگان کردستانی در هفدهمین رنکینگ کشوری جلفا

روز اول

آرمین محمودی 5-1مرتضی مهدی نژاد

فریادمیرحسنی1-5علی پردل

رامیار جوانمیری4-5بهزاد خرم

روز دوم

آرمین محمودی 5- 2 عقیل شکوهیان

فریادمیرحسنی5-1 ارسلان احمدی 

رامیارجوانمیری 2- 5 افشین ادیبی

آرمین محمودی 5 - 0 میثم دیندارلو

روز سوم

رامیارجوانمیری5-3 میلاد علی خواهی

 فریادمیرحسنی 3- 5 سعیداسدپور

ارمین محمودی 5 - 3 افشین حبیبیان

رامیارجوانمیری 5 - 0 رضامعصومی

روز چهارم

فریاد میرحسنی 5 - 0 سیامک فتحی دینار

آرمین محمودی 5 - 2 محمد اسماعیلی

فریاد میرحسنی 5 - 0 سجاد حسینی

رامیارجوانمیری 5  - 2 جعفرغلامزاده

رامیار جوانمیری و فریاد میر حسنی متاسفانه با تمام شایستگی نتوانستند به دور بعد سعود کنند

دور حذفی

32 نفر

آرمین محمودی 6 - 3 مهدی بشیری

16 نفر

آرمین محمودی 7 - 6 مالک قاسمی

8نفر

آرمین محمودی 9  -  7 معین خدری

4 نفر

آرمین محمودی 10- 9علی پردل

فینال

آرمین محمودی 7 - 11 علی مقصود

آرمین محمودی نائب قهرمان هفدهمین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد کشور شد و توانست با یک پله سعود به رده دوک رنکینگ کشوری دست یابد

/ 6 نظر / 7 بازدید
وبلاگ آموزش خیاطی لعیا

سلامممم[قلب][قلب][گل] وبلاگت خیلی جالبه لطفا به منم سر بزن اگه موافق تبادل لینکم هستی منو با اسم وبلاگ آموزش خیاطی لینک کن بعد خبرم کن منم لینکت کنم میسییییییییی[خجالت][خجالت][ماچ]

وبلاگ آموزش خیاطی لعیا

سلامممم[قلب][قلب][گل] وبلاگت خیلی جالبه لطفا به منم سر بزن اگه موافق تبادل لینکم هستی منو با اسم وبلاگ آموزش خیاطی لینک کن بعد خبرم کن منم لینکت کنم میسییییییییی[خجالت][خجالت][ماچ]

وبلاگ آموزش خیاطی لعیا

سلامممم[قلب][قلب][گل] وبلاگت خیلی جالبه لطفا به منم سر بزن اگه موافق تبادل لینکم هستی منو با اسم وبلاگ آموزش خیاطی لینک کن بعد خبرم کن منم لینکت کنم میسییییییییی[خجالت][خجالت][ماچ]

وبلاگ آموزش خیاطی لعیا

سلامممم[قلب][قلب][گل] وبلاگت خیلی جالبه لطفا به منم سر بزن اگه موافق تبادل لینکم هستی منو با اسم وبلاگ آموزش خیاطی لینک کن بعد خبرم کن منم لینکت کنم میسییییییییی[خجالت][خجالت][ماچ]

وبلاگ آموزش خیاطی لعیا

سلامممم[قلب][قلب][گل] وبلاگت خیلی جالبه لطفا به منم سر بزن اگه موافق تبادل لینکم هستی منو با اسم وبلاگ آموزش خیاطی لینک کن بعد خبرم کن منم لینکت کنم میسییییییییی[خجالت][خجالت][ماچ]

وبلاگ آموزش خیاطی لعیا

سلامممم[قلب][قلب][گل] وبلاگت خیلی جالبه لطفا به منم سر بزن اگه موافق تبادل لینکم هستی منو با اسم وبلاگ آموزش خیاطی لینک کن بعد خبرم کن منم لینکت کنم میسییییییییی[خجالت][خجالت][ماچ]