عملکرد باشگاه بیلیارد پارت در سال 91

عملکرد باشگاه بیلیارد پارت سنندج استان کردستان در سال 91

مسابقات برگزار شده توسط امید محمودی در باشگاه بیلیارد پارت سنندج

1- برگزاری مسابقات پاکت بیلیارد در رشته ایت بال  مورخه 10/2/91

2- برگزاری مسابقات انتخابی پاکت بیلیارد در رشته ایت بال جهت شرکت درمسابقات کشوری  مورخه 20/5/91

3-برگزاری مسابقات تیمی پاکت بیلیارد در رشته ایت بال بین باشگاهی سنندج مورخه 25/5/91

4- برگزاری مسابقات انتخابی پاکت بیلیارد در رشته ناین بال جهت شرکت درمسابقات کشوری مورخه 24/6/91

5- برگزاری اولین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد استان کردستان دررشته ایت بال  مورخه  7/7/91

6- برگزاری دومین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد استان کردستان دررشته ناین بال  مورخه 22/7/91

7-برگزاری سومین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد استان کردستان دررشته تن بال  مورخه 12/8/91

8- برگزاری مسابقات انتخابی پاکت بیلیارد در رشته ایت بال جهت شرکت درمسابقات کشوری مورخه 26/8/91

9- برگزاری چهارمین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد استان کردستان دررشته ایت بال مورخه 3/9/91

10- برگزاری مرحله اول مسابقات پاکت بیلیارد جایزه بزرگ کشوری در رشته ایت بال مورخه 16/9/91

11- برگزاری پنجمین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد استان کردستان دررشته ناین بال مورخه 15/10/91

12- برگزاری ششمین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد استان کردستان دررشته تن بال  مورخه 6/11/91

13- برگزاری مسابقات تیمی زیر21 پاکت بیلیارد شاخه ایت بال استان کردستان مورخ 22/11/91

برگزاری بیش از 100 جام داخلی مختلف در رشته پاکت بیلیارد در طول سال91

....................................................................................................................................

اعزامهای بازیکنان  وتیم باشگاه بیلیارد سنندج به مسابقات مختلف

1- اعزام آرمین محمودی به مسابقات جهانی قطر

2- اعزام به مسابقات ایت بال کشوری سنندج  در مرخه29/5/91

3- اعزام به سومین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد کشوری رشته ایت بال درشهرکرد مورخه10/6/91

4- اعزام به چهارمین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد کشوری رشته ناین بال در تهران مورخه 25/6/91

5- اعزام به اولین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد جایزه بزرگ کشوری استار در یزد مورخه2/9/91

6- اعزام به مسابقات پاکت بیلیارد واسنوکرغرب کشور در شهرستان کامیاران مورخه10/9/91

7- اعزام به مسابقات پاکت بیلیارد استانی در رشته ایت بال در شهرستان سقز مورخه24/9/91

8- شرکت در لیگ 91 پاکت بیلیارد استان کردستان  مورخ 19/11/91

9-شرکت در مسابقا پاکت بیلیارد کشوری در رشته ایت بال باشگاه مدائن تهران مرخ 91/12/3 

 قابل توجه است که تمامی این اعزامها با هزینه باشگاه بیلیارد پارت سنندج صورت گرفته است

 

....................................................................................................................

 افتخارات باشگاه بیلیارد پارت سنندج در سال 91:

 

1- دعوت از آرمین محمودی بازیکن باشگاه برای چهارمین سال متوالی به اردوی تیم ملی و آموزش زیر نظر مربی خارجی فوجیما

2- حضور آرمین محمودی دررتبه چهارم رنکینگ پاکت بیلیارد  کشوری

3- داوری امید محمودی درسومین دوره مسابقات رنکینگ کشوری شهرکرد

4- داوری امید محمودی درمسابقات مقدماتی ایت بال جایزه بزرگ استار

5- امید محمودی مسئول برگزاری دور مقدماتی مسابقات جایزه بزرگ استارایت بال

6- باشگاه بیلیارد پارت یکی از 10 باشگاه برتر کشور میباشد که مسابقات جایزه بزرگ کشوری در آن برگزار شده است

7- قهرمانی در لیگ پاکت بیلیارد 91 استان کردستان در رشته ایت بال مورخ 19/11/91

8- نائب قهرمانی در مسابقات تیمی زیر 21 سال استانی مورخه 91/11/22

9 -کسب مقام سومی مسابقات ایت بال کشوری در تهران توسط آرمین محمودی مورخ 91/12/3

/ 0 نظر / 6 بازدید