آرمین محمودى ملى پوش کردستانى به جمع 16 نفر برتر کشور پیوست

آرمین محمودى تنها ملى پوش کردستانى تیم پاکت

بیلیارد کشور و قهرمان دور قبل مسابقات پاکت بیلیارد

کشورى بعد از دو برد پیاپى در مرحله حذفى مسابقات

رنکینگ کشورى شیرازاکنون به جمع 16 نفر برتر کشور راه

یافت و ساعت 18 بازى خود را مقابل امیر مباشر جهت

ورود به جمع 8 نفر برتر انجام خواهد داد

/ 0 نظر / 8 بازدید