مسابقات پاکت بیلیارد غرب کشور در کرمانشاه برگذار میگردد

بخشنامه مسابقات پاکت بیلیارد غرب کشور کرمانشاه 1-مسابقات به صورت آزاد میباشد وشرایط سنی ندارد 2-ورودی مسابقه برای هر نفر 400.000 ریال میباشد. 3-مسابقات به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 44 بازدید
شهریور 94
12 پست
مرداد 94
11 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
4 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
5 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
8 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
9 پست
آذر 92
5 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
9 پست
آبان 91
8 پست
مهر 91
9 پست
شهریور 91
18 پست
مرداد 91
15 پست
انورسقزی
1 پست
رنکینگ
1 پست
یازدهمین
1 پست
قهرمان
1 پست
مسابقات
1 پست