نتایج دور اول مسابقات رنکینگ کشوری نائن بال تهران باشگاه مدائن
نویسنده : امیدمحمودی - ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٦/٢٥
 
نتایج دور اول مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد در رشته ناین بال که به میزبانی تهران 
در باشگاه بیلیارد مدائن در تاریخ 24 و 25 شهریور برگزارگردید به شرح زیر میباشد:


نتایج روز اول:

1-      کوروش سخت نژاد 2- حبیب براتی 4
2-      مرتضی ترابی 4- امیرحسین حسینی 3
3-      جلیل جعفری0- امیر حسین نوری4
4-      آرمین قلی پور4- محمدیزدان ولیدی0
5-      میلاد محبی 4- رامین اسماعیل زاده 1
6-      هیمن فرجی 4- پرهام پورک 3
7-      مهدی بشیری 4- علی اشعری 0
8-      رسول رشیدی 3- محسن هجری 4
9-      حسین احمدی3- محسن شیراز بختی 4
10-  سعید محمدیان 1- اریا فلاحتی 4
11-  تختی زرعکانی 4- مصیب براتی 0
12-  مهدتضی ی احمدی 4- سینا اشعری 1
13-  امیر یکرنگ دوست 3- مرتضی ترابی 4
14-  علی مقصود4- حسین نوری 2
15-  امیر خورسند 1- سام رسول زاده 4
16-  امیرارسلان امیریان3- حمید آکخواه 4
17-  حسن زراعتگر 4- عباس محمدی 2
18-  امیر مباشر 4- محمد چگل 0
19-  آرمین قلی پور 0- علی کاووسی 4
20-  میلاد محبی4- ایمان آذر بو0
21-  سعید فتحی 3- محمد راستی 4
22-  هیمن فرجی 4- محمدمهدی اسماعیلی 3
23-  مهدی بشیری 4- حمیدرضا درودگر 1
24-  پرهام پورک 4- حسین نوری 2
25-  علی اشعری 1- امیر خرسند 4
26-  محسن هجری4- راشید نصیری3
27-  محسن شیراز بختی 4- اشکان جوربندیان 0
28-  آریا فلاحتی 4- محمدباقر پاسدار 3
29-  محمدیزدان ولیدی1- مصیب براتی 4
30-  رامین اسماعیل زاده 4-سینا اشعری0
31-  رسول رشیدی1- ارسلان دبیریان4
32-  کوروش نعمت نژاد 3- آرین قلی پور 4
33-  مهدی احمدی 2- میلاد محبی 4
34-  امیرحسین حسینی 3- سعید فتحی 4
35-  مرتضی ترابی0- محمدراستی 4
36-  جلیل جعفری3- محمدمهدی اسماعیلی 4
37-  تختی زرعکانی4- علی کاووسی0
38-  حسین احمدی4- عباس محمدی3
39-  سعید محمدیان3- محمدچگل4
40-  ایمان آذربو0- رامین اسماعیل زاده4
41-  امیر یکرنگ دوست1- سعید فتحی 4
42-  پرهام پورک1- محمد مهدی اسماعیلی4
43-  علی مقصود 1- هیمن فرجی4
44-  سام رسول زاده 4- مهدی بشیری3
45-  حمید آکخواه3- محسن هجری4
46-  حسن زراعتگر2- حسن شیرازبختی 4
47-  امیر مباشر4- آریا فلاحتی 3
48-  مصیب براتی 4- آرمین قلی پور 3
49-  رامین اسماعیل زاده 4- مهدی احمدی 3
50-  امیر خورسند4- حمیدرضا درودگر0

نتایج روز دوم :

1-      ابراهیم طلایی 1- کسلم رمضانی 4
2-      علی عابدی 4- وحید احمدی 1
3-      یاشین هاشم زاده 4- محمدحسین پارسا 3
4-      بهنام هدایت 4- علی خجشته 1
5-      حسین رحمتی 4- امید گلبهاری2
6-      سپهر شعبانی 4- محمدرضا آداک
7-      وحید ساعی 4- علی نیازیان 3
8-      مجتبی پورمراد4- عارف بیت سیاح 1
9-      احسان بهنام 4- علی صدیقی1
10-  آرمین محمودی 4- علی عابدی3
11-  ساسان لشگری 4- رضا غلامی 0
12-  مرتضی مهربانی4- حامد فاصله0
13-  حامد رضایی 4- بیژن مهری1
14-  هادی مرادی 4- هیمن سلیمانی0
15-  معین خدری 4- پیمان داودیان 1
16-  سهیل سلیمانیان4- احسان آقا حسنی 0
17-  آرین درویش 4- مسلم رضایی 1
18-  یاشین هاشم زاده 4- حسام اسکندری0
19-  بهنام هدایت 4- علی اکبرزاده لاری0
20-  رضا معصومی 4- حسین رحمتی 3
21-  مهدی راسخی 4- آرش خسروی1
22-  سپهر شعبانی4- محمدعلی پردل3
23-  حسین دشتی4- وحید ساعدی2
24-  عارف بیت سیاح 4- رحمان هارونی0
25-  ابراهیم طلایی4- علی صدیقی 3
26-  علی عابدی 4- محمدحسین پارسا 2
27-  علی خجشته 4-رضا غلامی 3
28-  محمدرضا حبیبی4- مرتضی مهربانی2
29-  حامدرضایی4- امیرحسین باقری فرد0
30-  میلاد بیات 4- هادی مرادی2
31-  معین خدری4- امید حسینی1
32-  وحید احمدی4- حسام اسکندری0
33-  آرش خسروی4- حامد فاصله 0
34-  حسین رحمتی4- بیژن مهری2
35-  امیر گلبهاری4- امیرحسین باقری فرد0
36-  محمدعلی پردل4- هیمن سلیمانی1
37-  محمدرضا آداک4- هادی مرادی2
38-  وحید ساعدی 4- پیمان داودیان0
39-  امیر حسینی4- علی نیازیان1
40-  مجید پورمراد4- سهیل سلیمانی3
41-  آرین درویش4- احسان بهنام2
42-  آرمین محمودی4- یاشین هاشم زاده 1
43-  ساسان لشگری 4- بهنام هدایت 0
44-  مهدی راسخی4- محمدرضا حبیبی0
45-  رضا معصومی4- حامد رضایی3
46-  سپهر شعبانی 4- میلاد بیات0
47-  معین خدری4- حسین دشتی3
48-  عارف بیت سیاح 4- احسان آقا حسینی1
49-  ابراهیم طلایی4- مسلم رمضانی0
50-  علی عابدی4- وحید احمدی1
51-  علی خجسته4- علی اکبرزاده لاری
52-  آرش خسروی 4- مرتضی مهربانی3
53-  امید گلبهاری4- حسین رحمتی0
54-  محمدعلی پردل 4- محمدرضا آداک0
55-  امیرحسینی4- وحید ساعدی2
56-  سهیل سلیمانی4- عارف بیت سیاح3
57-  ابراهیم طلایی4- احسان بهنام2
58-  یاشین هشام زاده 4- علی عابدی2
59-  علی خجسته4- بهنام هدایت3
60-  آرش خسروی4- محمدرضا حبیبی3
61-  امید گلبهاری 4- حامدرضایی1
62-  محمدعلی پردل4- میلاد بیات0
63-  حسین دشتی4- امیر حسینی1
--------------------------------------

 
 
 ابزار هدایت به بالای صفحه

دریافت کد رای گیری