عملکرد باشگاه بیلیارد پارت سنندج در سال 1390

عملکرد باشگاه بیلیارد پارت در سال 1390

باشگاه بیلیارد پارت واقع درشهرستان سنندج میدان شهرداری طبقه زیرین پاساژ هورام و دارای مجوز رسمی از تربیت بدنی استان کردستان بیش از 300مشتری متفرقه و 90 بازیکن ثابت و30 بازیکن اصلی و عضو باشگاه  یکی از پر مهره ترین باشگاه های بیلیارداستان کردستان میباشد

مسابقات برگزار شده درباشگاه بیلیارد پارت درسالی که گذشت :

1-برگزاری مسابقات بیلیارد (ناین بال) انتخابی استان  مورخه 90.2.26

2- برگزاری مسابقات بیلیارد (ایت بال)آماتور استانی مورخه90.4.17

3- برگزاری مسابقات بیلیارد (ایت بال) باشگاه های سنندج مورخه  90.4.24

4- برگزاری مسابقات بیلیارد (ایت بال) انتخابی استان مورخه  90.8.16

5- برگزاری مسابقات بیلیارد (ایت بال) استانی مورخه  90.9.25

6- برگزاری مسابقات بیلیارد (ایت بال) تیمی دانش آموزی استانی مورخه 90.10.29

7- برگزاری بیش از 12مسابقه داخلی در باشگاه بیلیارد پارت از مورخه 90.3.1 الی 90.6.31

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقامهای کسب شده توسط بازیکنان باشگاه بیلیاردپارت در مسابقات بیلیارد استانی و غرب کشور وکشوری

1-کسب مقام قهرمانی مسابقات بیلیارد (ناین بال) انتخابیاستان مورخه  90.2.26

2- کسب مقام سومی مسابقات بیلیارد (ناین بال) کشوری انتخابی تیم ملی 90.2.29

3- کسب مقام قهرمانی مسابقات اسنوکر انتخابی استان مورخه 90.3.10

4- کسب مقام قهرمانی .نائب قهرمانی وسومی مسابقات بیلیارد(ایت بال) آماتور استانی مورخه 90.4.17

5- کسب مقام قهرمانی .نائب قهرمانی وسومی مسابقات بیلیارد(ایت بال)باشگاههای سنندج 90.4.24

6- کسب مقام نائب قهرمانی و چهارمی در مسابقات بیلیارد (ایت بال)استانی در کامیاران مورخه 90.5.28

7- کسب مقام قهرمانی .نائب قهرمانی وسومی مسابقات بیلیارد(ایت بال)انتخابی استانی مورخه 90.8.16

8-  کسب مقام سومی مسابقات بیلیارد (ناین بال) رنکینگ کشوری مورخه 90.8.19

9- کسب مقام دوم مسابقات بیلیارد (تن بال) رنکینگ کشوری مورخه 90.12.20

10-کسب مقام پنجم مسابقات بیلیارد (ایت بال) رنکینگ کشوری مورخه 90.8.27

11 –کسب رتبه دوم جدول رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد مورخه90.9.5

12- کسب مقام قهرمانی مسابقات بیلیارد (ایت بال) غرب کشوردر سنندج مورخه 90.9.10

13- کسب مقام نائب قهرمانی وسومی مسابقات بیلیارد (ایت بال)استانی مورخه 90.9.25

14- کسب مقام قهرمانی و سومی در مسابقات بیلیارد(ایت بال)تیمی دانش آموزی استانی مورخه 90.10.29

15- کسب مقام قهرمانی و چهارمی مسابقات بیلیارد (ایت بال)غرب کشور در مریوان مورخه 90.11.5

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتخارات باشگاه بیلیارد پارت در سطح کشوری برای استان کردستان

داوری امید محمودی تنها داور غرب کشور و عضو کمیته داوران فدراسیون بولینگ و بیلیاردکشوری

1- داوری در مسابقات بیلیارد کشوری (ناین بال)انتخابی تیم ملی تهران مورخه 90.6.17 الی 90.6.23

2- داوری در مسابقات بیلیارد کشوری (ناین بال)رنکینگ کشوری تهران مورخه 90.8.19 الی 90.8.25

3- داوری در مسابقات بیلیارد کشوری (ایت بال)رنکینگ کشوری تهران مورخه 90.8.25 الی 90.9.2

4- داوری در مسابقات بیلیارد کشوری (تن بال)رنکینگ کشوری تهران مورخه 90.12.16 الی 90.12.20

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتخارات آرمین محمودی بازیکن باشگاه بیلیاردپارت برای جامعه ورزشی استان کردستان

1- کسب مقام سومی مسابقات بیلیارد (ناین بال) کشوری انتخابی تیم ملی 90.2.29

2- کسب مقام سومی مسابقات بیلیارد (ناین بال) رنکینگ کشوری مورخه 90.8.19

3- کسب مقام پنجم مسابقات بیلیارد (ایت بال) رنکینگ کشوری مورخه 90.8.27

4 -کسب مقام دوم مسابقات بیلیارد (تن بال) رنکینگ کشوری مورخه 90.12.20

5- کسب رتبه دوم جدول رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد برای دومین بار در کشورمورخه 90.9.5 و 90.12.20

6- کسب مقام قهرمانی مسابقات بیلیارد (ایت بال) غرب کشور درسنندج مورخه 90.9.10

7- کسب مقام قهرمانی مسابقات بیلیارد (ایت بال)غرب کشور در مریوان مورخه 90.11.5

8 – حضور در اردوی تیم ملی در سه مرحله

9- عضو تیم ملی بیلیارد کشور اعضامی به مسابقات جهانی قطروآسیایی دبی  که به دلیل نداشتن اسپانسرونداشتن وثیقه جهت مجوز از نظام وظیفه از شرکت در هر دو دوره مسابقه محروم شدند

بااین توضیحات باشگاه بیلیارد پارت سنندج نه تنها در استان کردستان بلکه در غرب کشور پرکارترین باشگاه در امر ترویج این ورزش با انجام مسابقات مکرر بوده بلکه مقام آورترین باشگاه هم بوده است وپر افتخارترین باشگاه در استان کردستان میباشد


 
 ابزار هدایت به بالای صفحه

دریافت کد رای گیری