جدول ونتایج چهارمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد ( ناین بال)

جدول و تمامی نتایج بدست آمده در چهارمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد در رشته ناین بال :

بازیکنان کردستانی بارنگ قرمز مشخص شده اند 

تاریخ قرعه کشی: 1391/6/25.
جدول گروهی این مسابقات به شرح ذیل می باشد:
گروه اول
کاوه زرعکانی
میلاد قربانی
مهدی یار احمدی
فردین اصغری
رضا غلامی
آرمین قلی پور
 
گروه دوم
مجید قره گوزلو 
یاشار الله یاری
مرتضی کامل
شاهین رضازاده
محمد مهدی اسماعیلی
پویا کریمی
 
گروه سوم
امیر خورسند
هادی خیری
اورهان حمویی پور
رحمان هارونی
امیر مباشر
امیر یکرنگ دوست 
 
گروه چهارم
مرتضی ترابی
هادی کیوان
سید محمد تیموری
رضا معصومی
حسین دشتی
سروش امین پناهی
 
گروه پنجم
یونس عرب
محمد رضا آداک
محمد رضا جواهری
علی فردی پور
روزبه ضیایی
محمد حسین سازنده
 
گروه ششم
یاشین هاشم زاده 
امید حسینی
سعید صادق پور
سجاد اصلاحی
رحمان سلیمانی
امیر حسین دیوان بیگی
محمد ایمانی
 
گروه هفتم
آرمین محمودی 
علی مقصود
احسان علی رضایی
محمدرضا کیانی
محمد فاروق عنایتی
فریمان عطاپور 
 
گروه هشتم
آزاد منصوری
آرش ناروئی
حسن زراعتگر
آرمین محمدی
فریدون کیو
حمیدرضا حقیقی
 
گروه نهم
محمد علی پردل 
نادر طاهر زاده
عیسی آقابابایی
حامد رضایی
محمد پورباقر دهکردی
آکو حبیبی
 
گروه دهم
ارسلان دبیریان
علی خجسته
رضا معتمدی
فرید شمس وند
امیر سلطانی
مهدی احمدی
 
گروه یازدهم
سامان اخوت
آرمان سپه دوست 
سجاد خدادادی
هیمن فرجی
سید رحیم معین السادات
مظفر بیات
 
گروه دوازدهم
مسیح موحد
سجاد بهرامی
محمد رضا فرشاد
محمود محمدی
محمد رضا اسماعیلی پور
محمد رضا گلشن 
 
گروه سیزدهم
محمد امین فتح الهی
جلیل جعفری
سعید رمادان
پیام طهماسبی 
کوروش نعمت نژاد
حسین احمدی
 
گروه چهاردهم
مجید پورمراد
محمد خلیلیان
 مجید توکلی
مهرداد زنده باد
شیرازی
سلمان جمالی
 
گروه پانزدهم
مهدی راسخی
محمد نبی شاه زمانی
حامد ثانعی
شاهین منبری
مصطفی فاتح
تارخ بالا بندی صانی
 
گروه شانزدهم
امیر حسین حسینی
فریدون آقا میرزایی
احسان ملکی
روزبه جوانمردی
نوید بهرامیان
رضا آذری

---------------------------------------------------------------

نتایج دیدارهای روز نخست :

رحمان هارونی  2 - 5 امیر مباشر
هادی کیوان  5 - 0 سیدمحمدتیموری
روزبه ضیایی 5 - 1  محمد حسین سازنده
امیدحسینی  5 - 4  سعید صادق پور
علی مقصود 5 - 2 احسان علی رضایی
فریدون کیو 3 - 5 حمید رضا حقیقی
سجاد بهرامی  1 - 5 محمد رضا فرشاد
مجید قره گوزلو  5 - 0 پویاکریمی
محمدخلیلیان 5 - 3 مجید توکلی
کورش نعمت نژاد - 3 حسین احمدی
 معین السادات5 - 3 مظفر بیات
امیرسلطانی 3 - 5  مهدی احمدی
نادر طاهر زاده  5 - 3 عیسی آقابابایی
آرمین محمودی  1 - 5 فریمان عطاپور
یونس عرب  5 - 3 محمد رضا جواهری
امیرخرسند  5 - 4اورهان حمویی پور
محمدشاه محمدی5 - 2 حامد صانعی
فریدون آقامیرزایی 2 - 5  احسان ملکی
حسن زراعتگر 5 - 2 آرمین محمدی
سجادخدادادی  2 - 5  هیمن فرجی
محمود محمدی  5 - 3  محمدرضااسماعیلی پور
جلیل جعفری 2 - 5  سعید رمادان
وحیدشیرازی  5 - 4 سلمان جمالی
شاهین منبری  5 - 0  مصطفی فاطح
نویدبهرامیان  0 - 5 رضا آذری
رضا غلامی  5 - 3 آرمین قلی پور
مرتضی کامل 5 - 2  شاهین رضازاده
رحمان سلیمانی  1 - 5  امیر حسین دیوان بیگی
فاروق عنایتی 3 - 5 فریمان عطا پور
ئاکو حبیبی  1 - 5  محمد پور باقردهکردی
علی خجسته  5 - 0  رضا معتمدی
صادق رمضان پور 5 - 2 میلاد قربانی
مرتضی ترابی 2 - 5 حسین دشتی
یاشین هاشم زاده  1 - 5 امیر حسین دیوان بیگی
ارسلان دبیریان 4 - 5  علی خجسته
آزاد منصوری 4 - 5حسن زراعتگر
ارسلان دبیریان  4 - 5  علی خجسته
محمد علی پردل5 - 2  محمد پور باقر دهکردی
سامان اخوت  5 – 2  هیمن فرجی
مسیح موحد 5 - 1   محمود محمدی
 سعید رمادان1 – 5  محمد امین فتح الهی
آریا فلاحتی 5 – 2   امیر یکرنگ دوست
مهدی راسخی  5 - 2  شاهین منبری
حسین دشتی 5 -1سروش امین پناهی
محمد رضا جواهری  5 - 2 علی فردی پور
مهدی یار احمدی  1 - 5 فردین اصغری
پویا کریمی  5 - 1 محمد مهدی اسماعیلی
هادی خیری 0 - 5  حمویی پور

 نتایج در روز دوم 27/6/91

 کاوه زرعکانی5-0  فردین اصغری  

رضا غلامی 2-5  صادق رمضانلو

 آرمین قلی پور5 – 0 میلاد قربانی

 رضا غلامی 3 -5 مهدی یاراحمدی

 فردین اصغری5-2آرمین قلی پور

 یاشار الله یاری2- 5 مرتضی کامل

 پویا کریمی 5 -2 شاهین رضا زاده

 یاشار الله یاری5 – 3 محمد مهدی اسماعیلی

 آریا فلاحتی 2- 5 امیر مباشر

 رحمان هارونی 0- امیر یکرنگ دوست

 آریا فلاحتی 5 – 0 هادی خیری

 اورهان حمویی پور5- 2 امیر یکرنگ دوست

 مرتضی ترابی 5 -2  سید محمد تیموری

 هادی کیوان5-  1رضا معصومی

 رضا معصومی 5-2 سروش امین پناهیی

محمد رضا آداک5- 3 روزبه ضیایی

 محمد رضا جواهری 5- 2 محمد حسین سازنده

 روزبه ضیایی2- 5 علی فردی پور

 سجاد اصلاحی 3-5  محمد ایمانی

 امید حسینی 5-2 محمد ایمانی

 سعید صادق پور2- 5 سجاد اصلاحی

یاشین هاشم زاده5-2 سجاد اصلاحی

 رحمان سلیمانی5-3 محمد ایمانی

 آرمین محمودی 5-1  احسان علیرضایی

 علی مقصود 5- 0 محمدرضا کیانی

 محمد رضا کیانی 5-4 محمد فاروق عنایتی

 آزاد منصوری 5–2 فریدون گیو

 حمیدرضا حقیقی3 – 5 آرش ناروئی

 حمیدرضا حقیقی 5 – 4 آرمین محمدی

 عیسی آقابابایی 2– 5 محمد پورباقر دهکردی

نادر طاهر زاده 5 – 0 حامد رضایی

حامد رضایی5-4 آکو حبیبی

 ارسلان دبیریان 5–1  امیر سلطانی

 مهدی احمدی5-1  فرید شمس وند

 فرید شمس وند 5- 2 رضا معتمدی

 آرمان سپه دوست5 – 1 سید رحیم معین السادات

مظفر بیات3 - 5 هیمن فرجی

 سید رحیم معین السادات 5- 0 سجاد خدادادی

 سجاد بهرامی 0 -5 محمود محمدی

محمد رضا گلشن 2-  5 محمد رضا فرشاد

 پیام طهماسبی3 –5 فرید گلشنی

 کورش نعمت نژاد 5-2 فرید گلشنی

 سعید رمادان3-5 پیام طهماسبی

 جلیل جعفری4-5 فرید گلشنی

 مجید پورمراد5-  1 وحید شیرازی

محمد خلیلیان5 -3 مهرداد زنده باد

 وحید شیرازی 3 – 5 مجید توکلی

 مهرداد زنده باد 5 – 1 سلمان جمالی

محمد نبی شاه زمانی 5- 3 تارخ بالا بندی ثانی

 حامد صانعی3 -5 شاهین منبری

 تارخ بالا بندی ثانی4-5 مصطفی فاتح

 فریدون آقا میرزایی 0 – 5 امیر حسین حسینی 

 روزبه جوانمردی4- 5 احسان ملکی

 روزبه جوانمردی 5 – 0 نوید بهرامیان

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

بازي هاي حذفي :

مرحله یک شصدو چهارم

محمد امين فتح الاهي 6-5 آريا فلاحتي

محمدرضا فرشاد 6- 2محمد رضا كياني

 فريمان عطا پور 2- 6پويا كريمي

نادر طاهري زاده 6 - 2 ياشين هاشم زاده

محمد رضا آداك 3 - 6 آزاد منصوري

محمد نبي شاه زماني 6 - 4 شاهين منبري

يونس عرب 6 - 1 رحمان سليماني

رضا آذري 1 - 6 فريدون آقا ميرزايي

سامان اخوت 6 - 2 فريد گلشني

مجيد پور مراد 6 - 1 محمود محمدي

امير مباشر 6 - 3 مهدي يار احمدي

آرش نارويي 6 - 2 حميد رضا حقيقي

امير خورسند 6 - 2 روزبه جوانمردي

آرمان سپه دوست 6 - 3 مصطقي فاطح

مهدي احمدي 6 - 0 فردين اصغري

علي خجسته 6 - 3 علي فردي پور

صادق رمضان لو 2 - 6 رضا معصومي

اميرحسين ديوان بيگي 6 -2  مرتضي ترابي

مجيد قره گوزلو 6 - 2 محمد پورباقر دهكردي

مرتضي كامل 6 - 4 آرمين محمودي

حسن زراعتگر 6 - 0 مجيد توكلي

هادي كيوان 6 - 3 اورهان حمويي پور

كوروش نعمت نژاد 4 - 6 ارسلان دبيريان

مسيح موحد 6 - 4 ياشار الله ياري

محمد خليليان 6 - 3 محمد رضا جواهري

احسان ملكي 5 - 6 فريد شمس وند

اميد حسيني 6 - 2 مهرداد زنده باد

حسين دشتي 6 - 4 پيام طهماسبي

مهدي راسخي 6 - 1 حامد رضايي

كاوه تختي زرعكاني 6 - 1 محمد رضا گلشن

محمد علي پردل 6 - 1 هيمن فرجي

علي مقصود 6 - 5 سيد رحيم معين السادات

---------------------------------------------------

مرحله یک شانزدهم:

محمد خلیلیان        0 – 7     محمدعلی پردل
حسین دشتی       3 – 7     علی مقصود
سعید شمس وند    3 – 7     فریدون آقا میرزایی
امیرمباشر             5 – 7      مهدی راسخی
ارسلان دبیریان       3 – 7     کاوه تختی زرعکانی
امید حسینی         4 – 7     مرتضی کامل
مسیح موحد          7  - 2     امیرحسین دیوان بیگی
رضا معصومی         4 – 7     آزاد منصوری
علی خجسته        6 – 7     هادی کیوان
محمدرضا فرشاد     4 – 7     آرمان سپه دوست
حسن زراعتگر        6 – 7     مهدی احمدی
امیر خرسند            4 – 7    مجید قره گزلو
سامان اخوت          6- 7     پویا کریمی
آریا فلاحتی           1 – 7     یونس عرب
آرش نارویی         7  -  6     محمدنبی شاه زمانی
نادر طاهر زاده        2  – 7    مجید پورمراد

--------------------------------------------------------------------

مرحله یک هشتم :

مجید پورمراد           8  –  4            هادی کیوان
علی مقصود           8  –  5            مهدی راسخی
آزاد منصوری           5  –  8            کاوه تختی زرعکانی
مسیح موحد           8  –  2             آرش نارویی
یونس عرب             4  –  8              مجید قره گزلو
محمدعلی پردل       8  – 0          فریدون آقامیرزایی
آرمان سپه دوست    6  – 8         مرتضی کامل
مهدی احمدی          8  – 3       پویا کریمی

-------------------------------------------------------------------------
مرحله یک چهارم :

 مجید قره گوزلو  6-9 محمد علی پردل

مرتضی کامل 8-9 مهدی احمدی

کاوه تختی زرعکانی 9-4 مسیح موحد

مجید پورمراد 7-9 علی مقصود

---------------------------------------------------------------------------

مرحله نیمه نهایی

 محمد علی پردل        10 -   5     مهدی احمدی     

 کاوه تختی زرعکانی   10  -  4     علی مقصودی

----------------------------------------------------------------------------

 فینال

کاوه تختی زرعکانی  11 - 8 محمد علی پردل

 

تختی زرعکانی قهرمان ناین بال ایران شد
چهارمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد در رشته ناین بال مورخ 30/06/91 درحالی به پایان رسید که تختی زرعکانی به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات نایل آمد.
بدین ترتیب تختی زرعکانی به مقام قهرمانی، محمدعلی پردل به مقام نایب قهرمانی و علی مقصود و مهدی احمدی مشترکا به مقام سوم مشترک نایل آمدند.
چهارمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد در رشته ناین بال از تاریخ 26 لغایت 30 شهریور ماه به میزبانی هیات بولینگ و بیلیارد استان تهران برگزار شد.

 

 


 
 ابزار هدایت به بالای صفحه

دریافت کد رای گیری