» نتایج مسابقات نوزدهمین رنکینگ پاکت بیلیارد ایتبال شیراز :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٥
» بخشنامه سیزدهمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری اسنوکر :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» بخشنامه مسابقات هجدهمین دوره رنکینگ پاکت بیلیاردتن بال کرمان :: ۱۳٩٤/٩/۱۳
» سپهرشعبانی قهرمان مسابقات پاکت بیلیارد دانشجویی آذربایجان شد :: ۱۳٩٤/۸/۱۳
» بخشنامه مسابقات ایت بال میاندوآب :: ۱۳٩٤/٧/۱٠
» رامیار جوانمیری قهرمان مسابقات اسنوکر سنندج شد :: ۱۳٩٤/٦/۱
» بخشنامه مسابقات انتخابی ناین بال سنندج :: ۱۳٩٤/٥/٤
» بخشنامه هفدهمین رنکینگ کشوری ناین بال آقایان :: ۱۳٩٤/٤/٢۳
» نتایج کامل شانزدهمین رنکینگ ایت بال آبادان :: ۱۳٩٤/٢/۱۱
» بخشنامه یازدهمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری اسنوکر :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» اسامی 24 نفر نخست رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» کسب دو مدال توسط آرمین محمودی در چهاردهمین دوره مسابقات بیلیارد کشور :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» کلاس توجیهی مربیگری و داوری رشته های بیلیاردی برگزار می شود :: ۱۳٩۳/۱٠/٢٥
» سیزدهمین رنکینگ مسابقات پاکت بیلیارد کشور برگزار میشود :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» بخشنامه سیزدهمین رنکینگ مسابقات پاکت بیلیارد کشور :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» سیزدهمین رنکینگ مسابقات پاکت بیلیارد کشور برگزار میشود :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» سیزدهمین رنکینگ مسابقات پاکت بیلیارد کشور برگزار میشود :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» سیزدهمین رنکینگ مسابقات پاکت بیلیارد کشور برگزار میشود :: ۱۳٩۳/٩/٢٦
» مهدی راسخی قهرمان دوازدهمین دوره مسابقات ناین بال شد :: ۱۳٩۳/٧/٥
» آرمین محمودی قهرمان مسابقات خرم آباد شد :: ۱۳٩۳/٦/٩
» یازدهمین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد ایت بال شیراز :: ۱۳٩۳/٥/٢٠
» آرمین محمودى وحسین قمبرى قهرمان مسابقات تیمى غرب کشور شدند :: ۱۳٩٢/۱۱/٥
» نهمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیاردبوشهر :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٢
» نهمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد(ایت بال)در بوشهربرگذار میشود :: ۱۳٩٢/٩/۱۸
» نخستین روز از هشتمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد :: ۱۳٩٢/٧/۱
» هشتمین دوره مسابقات رنکینگ تن بال آقایان برگزار می شود :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» مسابقات رنکینگ پاکت بییارد استان کردستان سال 1392برگزار خواهد شد :: ۱۳٩٢/٥/٩
» آرمین محمودی قهرمان مسابقات انتخابی ناین بال کردستان شد :: ۱۳٩٢/٤/۸
» هفتمین دوره مسابقات رنکینگ ناین بال آقایان برگزار می شود :: ۱۳٩٢/٤/٢
» نویدبهرامیان قهرمان هفتمین رنکینگ پاکت بیلیارد استان کردستان شد :: ۱۳٩٢/٤/٢
» کلاس ارتقاء داوری درجه 2 به 1 بیلیارد و اسنوکر کشوری برگزار گردید :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» اسدالهی: کلاسهای داوری و مربیگری بیلیارد اردیبهشت ماه برگزار می شود :: ۱۳٩٢/٢/۱٥
» آرمین محمودی به اردوی تیم ملی دعوت شد :: ۱۳٩٢/۱/۱۸
» باشگاه بیلیارد پارت سنندج نائب قهرمان لیگ اسنوکر استان کردستان شد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
» آرمین محمودی به مقام سومی مسابقات ایت بال کشوری دست یافت :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» تیم باشگاه اوراز سنندج قهرمان مسابقات پاکت بیلیارد زیر 21سال شد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» تیم باشگاه بیلیارد پارت سنندج قهرمان لیگ پاکت بیلیارداستان شد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» نامه مسابقات تیمی زیر 21 سال :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٦
» آرمین محمودی قهرمان ششمین دوره رنکینگ پاکت بیلیارد استان کردستان شد :: ۱۳٩۱/۱۱/٦
» ششمین رنکینگ پاکت بیلیارد استان کردستان برگزار میشود :: ۱۳٩۱/۱۱/٤
» انتخابی مسابقات ناین بال جایزه بزرگ در کردستان :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» تغییر زمان برگزاری مسابقات ناین بال جایزه بزرگ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٦
» نویدبهرامیان قهرمان پنجمین رنکینگ پاکت بیلیارد استان کردستان شد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» پنجمین رنکینگ پاکت بیلیارد استان کردستان برگزار میشود :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» نفرات اول تا هشتم رنکینگ پاکت بیلیارد کشور :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» مهدی راسخی قهرمان مسابقات جایزه بزرگ ایت بال یزد شد :: ۱۳٩۱/۱٠/۱
» عملکرد بیلیارد بازان کردستانی درمسابقات جایزه بزرگ ایت بال یزد :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» عملکرد هیئت استان کردستان تاکنون چه بوده است ؟ :: ۱۳٩۱/٩/٢٢
» متن چاپ شده گفتگوی امید محمودی با ستادخبری استاردر بخش اخبار جایزه بزرگ :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» نوید بهرامیان نفر اول مسابقات انتخابی جایزه بزرگ سنندج شد :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» جدول ثبت نام مسابقات انتخابی جایزه بزرگ استار کردستان بسته شد :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» اعلام آمادگی 10 استان برای برگزاری مسابقات ایتبال "استار" :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» سهیل واحدی قهرمان نخستین تور جایزه بزرگ اسنوکرشد :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» آرمین محمودی قهرمان چهارمین رنکینگ پاکت بیلیارد استان کردستان شد :: ۱۳٩۱/٩/۳
» مسابقه انتخابی داخلی باشگاه بیلیارد پارت26/8/91(جهت شرکت در انتخابی جایزه بزرگ) :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» مسابقه انتخابی داخلی باشگاه بیلیارد پارت19/8/91(جهت شرکت در انتخابی جایزه بزرگ) :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» خالد اسماعیلی در محمع عمومی سالیانه فدراسیون بولینگ و بیلیارد کشوری :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» بخشنامه چهارمین رنکینگ استانی پاکت بیلیارد در رشته ایت بال :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» نوید بهرامیان قهرمان سومین دوره رنکینگ پاکت بیلیارد (تن بال) شد :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» بخشنامه مسابقه ایت بال انتخابی جایزه بزرگ استاردراستان کردستان :: ۱۳٩۱/۸/٧
» تاریخ سومین دوره مسابقه رنکینگ پاکت بیلیارد (تن بال) عوض شد :: ۱۳٩۱/۸/۳
» شرایط میزبانی مسابقات انتخابی جایزه بزرگ استار :: ۱۳٩۱/۸/٢
» آیین نامه مسابقات جایزه بزرگ استار :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» اطلاعیه برگزاری سومین رنکینگ پاکت بیلیارداستان کردستان (تن بال) :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» نویدبهرامیان قهرمان دومین دوره مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد (ناین بال) کردستان شد :: ۱۳٩۱/٧/٢٢
» اطلاعیه برگزاری دومین رنکینگ پاکت بیلیارداستان کردستان (ناین بال) :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» اطلاعیه دوم مسابقات انتخابی جایزه بزرگ ورزش های بیلیاردی :: ۱۳٩۱/٧/٩
» آزاد منصوری قهرمان اولین دوره از مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد(ایت بال)کردستان شد :: ۱۳٩۱/٧/٧
» اطلاعیه برگزاری رنکینگ پاکت بیلیارداستان کردستان (باشگاه بیلیارد پارت) :: ۱۳٩۱/٧/٢
» اعزام اسنوکر بازان کردستانی به مسابقات رنکینگ کشوری :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» نتایج کامل چهارمین رنکینگ کشوری ناین بال با قهرمانی کاوه زرعکانی :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» امید محمودی تنها داور کردستانی بیلیارد کشور :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» سروش امین پناهی قهرمان مسابقات انتخابی ناین بال استان کردستان شد :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» خانه بیلیارد استان کردستان در حال بازگشایی مجدد :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» آزاد منصوری به مقام سومی مسابقات رنکینگ پاکت بیلیارد کشوری دست یافت :: ۱۳٩۱/٦/٢۱
» محمدعلی پردل از استان فارس قهرمان سومین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد د :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
» عکس باشگاه بیلیارد پارت :: ۱۳٩۱/٦/۱
» جدول ونتایج مسابقات بیلیارد(ایت بال) باشگاه بیلیارد شاهو :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» بخشنامه چهارمین دوره مسابقات رنکینگ کشوری اسنوکر آقایان :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» مجمع انتخاباتی رئیس هیات استان کردستان برگزار شد :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» بخشنامه سومین دوره مسابقات رنکینگ کشوری پاکت بیلیارد در رشته ایت بال ویژه آقایان :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» .وسنئبل :: ۱۳٩۱/٥/٢٩
» نتیجه مسابقات تیمی بین باشگاه بیلیارد پارت و شاهو :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» مسابقات بیلیاردسنندج شاخه ایت بال در سطح کشوری :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» تشکر از بازدیدکنندگان و تاریخچه ورزش بیلیارد :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
 



ابزار هدایت به بالای صفحه

دریافت کد رای گیری